privacyverklaring & voorwaarden online-coffee.nl webshop

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING 

Zodra je onze website www.online-coffee.nl bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacyverklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 december 2023.

Inhoudsopgave

 1. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

 2. Wie gebruikt je gegevens? 

 3. Van wie gebruiken we gegevens?

 4. Hoe komen we aan je gegevens?

 5. Welke gegevens van je gebruiken we?

 6. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

 7. Hoelang bewaren we je gegevens?

 8. Met wie delen we je gegevens?

 9. Waar slaan we je gegevens op?

 10. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?

 11. Wat mag je van ons vragen?

 12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

 13. Welke cookies gebruiken we?

 14. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?

 15. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?

 16. Wanneer pas je deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die we verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu, zoals je naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wil je meer weten over persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

 1. Wie gebruikt mijn gegevens?
  M. van Vliet is verantwoordelijk voor de website www.online-coffee.nlen daarmee de verantwoordelijke persoon voor het gebruik van je persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn: 

 2. van Vliet
  Dorpsstraat 271
  3481 EJ HARMELEN

 3. Van wie gebruiken we gegevens?
  We verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

 

 1. Hoe komen we aan je gegevens?

We krijgen de gegevens rechtstreeks van jou zodra je:

 • onze website bezoekt

 • een account aanmaakt 

 • gegevens invult op onze website

 • contact opneemt met ons via mail, telefoon of op andere manier

 

 1. Welke gegevens gebruiken we van je?
  We maken gebruik van de volgende gegevens:

 • naam 

 • woonadres of vestigingsadres

 • bezorgadres

 • e-mailadres

 • telefoonnummer

 • betaalgegevens

 • financiële gegevens

 

 1. Waarvoor gebruiken we je gegevens?

We gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waar we die voor mogen gebruiken: 

 • we hebben van jou je toestemming gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken 

 • we gebruiken je gegevens omdat we je als klant de beste service willen geven en we dat zonder die informatie niet kunnen doen

 

 1. Hoelang bewaren we je gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zo lang als we dat volgens de wet moeten doen en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken.  Zolang je bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren we je gegevens volgens de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Daarna bewaren we je gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Wil je meer weten over hoelang we specifieke gegevens van je bewaren, neem dan contact met ons op. 

 1. Met wie delen we je gegevens?

We kunnen je persoonsgegeven geven aan anderen. We doen dit alleen als:

 • we van jou je toestemming hebben gekregen om je persoonsgegevens te gebruiken 

 • je klant bij ons bent 

 

 1. Waar slaan we je gegevens op?
  We verwerken je gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit houdt in dat we ook je gegevens binnen de EER opslaan.Heb je hierover vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

 

 1. Hoe veilig zijn je gegevens bij ons?
  We hebben er veel aan gedaan om je gegevens zowel organisatorisch als technisch zo goed mogelijk te beveiligen. We hebben onze systemen en verschillende communicatiemiddelen beveiligd om ervoor te zorgen dat je gegevens niet in de handen van anderen terechtkomen. Je gegevens zijn dus veilig bij ons. Ook zorgen we ervoor dat je gegevens alleen worden gebruikt door mensen die daar van ons toestemming voor hebben gekregen. Heb je vragen over de specifieke manier van beveiligen, neem dan contact met ons op. Wanneer we je gegevens delen met anderen, dan zijn zij ook verplicht om daar met dezelfde zorg mee om te gaan als wij. Merk je dat dit niet zo is, laat het ons ook weten. 

 

 1. Wat mag je van ons vragen?

Omdat we persoonsgegevens van je gebruiken, heb je verschillende rechten. Deze rechten zetten we hieronder voor je op een rijtje.


Recht op informatie
We moeten je op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat we met je gegevens doen en welke controle je daarover hebt. Daarom leggen we in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens we van je verzamelen en hoe we met je gegevens omgaan. 

 

Recht op inzage
Je mag ons altijd vragen om je gegevens die we van je hebben in te zien.

 

Recht op correctie
Je mag ons vragen om je gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn. 

 

Recht om bezwaar te maken
Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die we gebruiken voor direct marketing. Zo kun je bij ons aangeven dat je niet langer mail van ons wilt ontvangen. Dat geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website. 

 

Recht op dataportabiliteit
Ben je klant bij ons of heb je toestemming gegeven voor het gebruik van je gegevens, dan mag je ons vragen om je de digitale gegevens te sturen die we van je hebben. Zo kun je die gegevens overdragen aan een andere organisatie als je dat wenst. 

 

Recht op beperking
Je mag ons vragen om het gebruik van je gegevens te beperken. Dit betekent dat we in bepaalde gevallen je gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken. 

 

Recht om vergeten te worden
Je mag ons vragen om alle gegevens die we van je hebben te verwijderen. We verwijderen dan alle gegevens die tot jou herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen we je gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten we sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst. 

 

Recht om een klacht in te dienen
Je mag een klacht indienen over de wijze waarop we met je gegevens omgaan. Heb je een klacht dan lossen we die graag voor je op. Neem daarvoor contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Ook mag je je klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens neerleggen. Uiteraard hopen we dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag je ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de woonplaats van M. van Vliet die je klacht gaat behandelen. 

 

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?  
Stuur je aanvraag of klacht naar onze Functionaris voor de Gegegevensbescherming via marlies@mobielebarista.nl. We verwerken je aanvraag of klacht binnen 30 dagen. Gaat het om meerdere aanvragen of klachten of is je aanvraag of klacht complex, dan kan dit meer tijd met zich meebrengen. In dat geval nemen we uiterlijk binnen 60 dagen contact met je op. We kunnen je vragen om je te identificeren. In dat geval vragen we bij je gegevens op om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent van wie de persoonsgegevens zijn. 

 

 1. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?
  Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring. 

 

 1. Welke cookies gebruiken we?

Je kunt zelf aangeven welke gegevens we van je mogen gebruiken. Heb je ons toestemming gegeven voor het personaliseren van je profiel op basis van je surf- en zoekgedrag, dan kunnen we onze website speciaal op jou instellen zodat het gebruik ervan makkelijker en persoonlijker wordt. We doen dit met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan onze website geplaatst wordt op je hardware.  
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie

 • geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en populaire onderwerpen

 

 1. Wat doen we met gegevens van minderjarigen?
  We richten ons met onze website niet specifiek op minderjarigen. Dit houdt in dat als je jonger bent dan 18 jaar, je toestemming nodig hebt van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Ben je bij je bezoek aan onze website of webshop minderjarig, dan gaan we ervan uit dat je voor je bezoek deze toestemming hebt gekregen. 

 

 1. Heb je een vraag over deze privacyverklaring?
  Heb je een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op met ons door een mail te sturen naar marlies@mobielebarista.nl. We helpen je graag.

28 december 2023

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE-COFFEE.NL & BARISTA MARLIES

Artikel 1 - Definities

 1. online-coffee.nl: Barista Marlies, gevestigd te Harmelen, KvK-nummer 60029358.

 2. Klant: degene met wie online-coffee.nl een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: online-coffee.nl en Klant samen.

 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens online-coffee.nl.

 2. online-coffee.nl en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

 3. online-coffee.nl en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 Artikel 3 - Prijzen

 1. online-coffee.nl hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

 2. online-coffee.nl mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die online-coffee.nl niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 - Monsters en modellen 

 1. Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn

 1. online-coffee.nl mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 

 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen  na levering hebben voldaan.

 3. De betalingstermijnen die online-coffee.nl hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat online-coffee.nl aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 

 4. online-coffee.nl mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 - Recht van reclame 

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag online-coffee.nl het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

 2. online-coffee.nl maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.

 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan online-coffee.nl, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

 4. De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 7 - Herroepingsrecht 

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 

 • het product geopend of is gebruikt

 • het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

 • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is samengesteld

 • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

 2. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar hello@online-coffee.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van online-coffee.nl, www.online-coffee.nl.

 3. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar online-coffee.nl, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Artikel 8 - Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar online-coffee.nl heeft geretourneerd, dan zal online-coffee.nl eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van online-coffee.nl voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

Artikel 9 - Vergoeding retourkosten 

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 

Artikel 10 - Opschortingsrecht

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 11 - Retentierecht 

 1. online-coffee.nl kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van online-coffee.nl heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan online-coffee.nl.

 3. online-coffee.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 12 - Verrekening

 1. Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan online-coffee.nl te verrekenen met een vordering op online-coffee.nl.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud 

 1. online-coffee.nl blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van online-coffee.nl met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd in lid 1 kan online-coffee.nl gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 

 4. Wanneer online-coffee.nl gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag online-coffee.nl van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 14 - Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij online-coffee.nl, tenzij anders wordt afgesproken.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 

 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag online-coffee.nl zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan online-coffee.nl kan tegenwerpen.

Artikel 15 - Levertijd 

 1. De levertijden van online-coffee.nl zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van online-coffee.nl.

 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer online-coffee.nl later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer online-coffee.nl niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en online-coffee.nl iets anders hebben afgesproken.

Artikel 16 - Feitelijke levering

 1. De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 17 - Transportkosten 

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en online-coffee.nl schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 18 - Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij online-coffee.nl niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan online-coffee.nl. Doet de Klant dit niet, dan kan hij online-coffee.nl niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 19 - Bewaring 

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 20 - Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 

 2. De garantie geldt niet:
  - in het geval van normale slijtage
  - voor schade ontstaan door ongevallen
  - voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  - voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
  - wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 21 - Ruilen 

 1. De Klant mag een gekocht artikel ruilen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop waarbij de Klant de originele factuur kan laten zien

 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking

 • het product ongeopend en niet gebruikt is

 • het product speciaal voor de Klant is samengesteld

 1. Op maat gemaakte producten of speciaal voor de Klant aangepaste producten en geopende producten kunnen niet worden geruild.

Artikel 22 - Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart online-coffee.nl tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door online-coffee.nl geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 23 - Klachten

 1. De Klant moet een door online-coffee.nl geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant online-coffee.nl daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 

 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming online-coffee.nl hiervan op de hoogte stellen.

 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat online-coffee.nl hierop gepast kan reageren. 

 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en online-coffee.nl.

 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat online-coffee.nl andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 24 - Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan online-coffee.nl.

 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling online-coffee.nl ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 25 - Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer online-coffee.nl een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 26 - Aansprakelijkheid online-coffee.nl

 1. online-coffee.nl is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Wanneer online-coffee.nl aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

 3. online-coffee.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

 4. Wanneer online-coffee.nl aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 27 - Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van online-coffee.nl vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 28 - Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer online-coffee.nl toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door online-coffee.nl nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat online-coffee.nl in verzuim is. 

 3. online-coffee.nl mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer online-coffee.nl kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 29 - Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van online-coffee.nl door de Klant niet aan online-coffee.nl kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 

 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  - een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  - wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  - stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  - computer­virussen
  - stakingen
  - overheidsmaatregelen
  - vervoersproblemen
  - slechte weersomstandigheden
  - werkonderbrekingen

 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor online-coffee.nl 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat online-coffee.nl kan nakomen. 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als online-coffee.nl de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 

 5. online-coffee.nl hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer online-coffee.nl hiervan voordeel heeft. 

Artikel 30 - Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en online-coffee.nl de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 31 - Wijziging algemene voorwaarden

 1. online-coffee.nl mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag online-coffee.nl altijd doorvoeren. 

 3. Ingrijpende wijzigingen zal online-coffee.nl zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 32 - Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met online-coffee.nl aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van online-coffee.nl. 

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 33 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat online-coffee.nl bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 34 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en online-coffee.nl is Nederlands recht van toepassing. 

 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van online-coffee.nl is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en online-coffee.nl, tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 28 december 2023.